ZWROTY I REKLAMACJE

Zwroty:

  1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem, w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki. W naszym sklepie okres ten jest wydłużony do 30 dni
  2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować nas np. w formie maila na adres: kontakt@naplo.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia lub wysłać oświadczenie razem z towarem.
  3. Wzór oświadczenia znajdą Państwo pod linkiem.
  4. Adres do zwrotów:

Magazyn zwrotów NAPLO
ul. Kazimierza Wóycickiego 37
01-938 Warszawa

Reklamacje:

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku gdy Klient ma zamiar zgłosić reklamację może to zrobić w jeden z następujących sposobów:

  • przesłać zgłoszenie na adres mailowy: kontakt@naplo.pl
  • przesłać zgłoszenie na adres Magazyn zwrotów ORTOHAB ul. Kazimierza Wóycickiego 37 01-938 Warszawa
  • Protokół reklamacyjny znajdą Państwo pod linkiem.

Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/