Polityka prywatności do 22.03.2019

  1. W czasie korzystania z witryny www.naplo.pl lub składając zamówienie w inny sposób przewidziany Regulaminem, Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.

  2. Dane wskazane w ust. 1, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy (w tym w celu rozpatrywania ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych). Wykorzystanie danych w innym celu jak chociażby w celu obsługi, optymalizacji działania systemu czy dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji,  nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika.

  3. Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204).

  4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych ”LYF” sp. z o.o. są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

  5. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu. Powyższe dane mogą być również przez Użytkownika modyfikowane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Użytkownik może wykonać samodzielnie w sekcji ‘Moje konto’ lub zwrócić się z prośbą do operatora witryny www.naplo.pl o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca, celem uniemożliwienie ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbą. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.

  6. Witryna www.naplo.pl umożliwia Użytkownikom umieszczanie komentarzy, ocen i opinii pod poszczególnymi Towarami.

  7. Niektóre obszary witryny www.naplo.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania pliki Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nie usuwanie ich z dysku urządzenia Użytkownika.